Cellegrupper

Cellegrupper er en viktig del av vårt menighetsfellesskap. Gruppeleder er Odny A. Roksvåg Hellemann.

Cellegrupper er smågrupper som gir fellesskap, samtale om Guds Ord og bønn og gjensidig hjelp og inspirasjon til tjenesten i hverdagen. Cellegruppene vokser ved at andre inviteres inn, og deler seg når antallet overstiger ca. 12 deltakere.

Alle medlemmer av Oppstandelseskirken får tilhørighet til en cellegruppe. De som er med i en smågruppe i den menigheten de kommer fra, kan selvsagt i stedet være med i denne gruppen fortsatt. Vi klar over at tidspunkt ikke passer for alle. Likevel har alle en tilhørighet til sin gruppe enten de har mulighet til å komme eller ikke.

Cellegruppene er i et hjem, vanligvis førstse onsdag i måneden. Tidspunktet er kl. 19-21.

Alle som vil, kan være med i en cellegruppe, ikke bare medlemmene.

Vel møtt til samling i cellegruppen!