Oppstandelseskirken

Lagt ut av 3 Feb 2019 i Informasjon, Kirken

Oppstandelseskirken

Oppstandelseskirken er en evangelisk menighet og ønsker alle velkommen!
Den har et hjerte for dem som sliter med rus. Den vil gi menighetsfellesskap for dem som har vært på rehabilitering og deres nærmeste og vil være et redskap ut i rusmiljøet. Den vil være til hjelp og praktisk støtte.
Vi vil også være et menighetsfellesskap for alle som sliter og bærer tunge byrder på forskjellig måte.
Vi har et oppsøkende og kontaktskapende arbeid i rusmiljøet, blant annet gjennom Kafé Lazarus. Oppstandelseskirken er en del av Nappane Omsorgssenter.

Oppstandelseskirken ser seg selv som en del av hele Guds menighet i byen og ønsker å representere den inn i det miljøet der Oppstandelseskirken ser sitt spesielle kall og oppdrag. Vi har et felleskirkelig ståsted. Vi ønsker å samarbeide med alle gode krefter, kirkelige og andre, som ønsker å tjene det samme miljøet. Vi har nær kontakt med alle de kristne rehabiliteringssentra, lokalt og nasjonalt.

Oppstandelseskirken vil også være et menighetsfellesskap for alle som sliter og bærer tunge byrder på forskjellig måte.

Vi deler visjonen til hele menigheten i byen, som er kommet frem gjennom mange profetier de senere år: at Bergen er en vekkelsesby, og ut fra Bergen vil Gud bringe vekkelse til nasjonen, til Norden og Europa. Oppstandelseskirken vil være en vekkelsesmenighet.

Vi tror at Oppstandelseskirken har fått et spesielt kall i dette: å inspirere og bidra til at det startes mange Oppstandelseskirker i landet, Norden og Europa.

Rusplan lagt frem for byråden/byen

Lagt ut av 23 Des 2018 i Informasjon

Rusplan lagt frem for byråden/byen

FORSLAG ANG. PLAN FOR RUSOMRÅDET I BERGEN:
-Mål: å føre mange flere rusmisbrukere ut av rusavhengighet til et normalt og rusfritt liv

1. HVORFOR RUSMISBRUK ER SÅ SKADELIG
-Det bryter ned den enkeltes helse
-Det bryter ned selvrespekten
-Det bryter ned arbeidsevne
-Det ødelegger relasjoner til famile og venner: barn, ektefelle, foreldre, søsken osv, ens omgangskrets
-Det er uhyre kostbart for samfunnet gjennom trygder, tiltak og behandling som ofte ikke fører ut av varig rusbruk
-Det fører til utrygghet og kriminalitet

2. NY PRIORITERING FRA BYENS SIDE: SATSE PÅ TILTAK SOM FØRER MENNESKER UT AV RUS
De siste år har det vært satset mye penger på å få ned antall dødsfall knyttet til overdoser. Dette er viktig, men nå må det satses mer på å få mennesker ut av rusen ….
Vi tror at mange flere kan komme ut av rusavhengigheten og bli rusfri.
-Da må det legges til rette for dette i samfunnet og fra myndighetenes side.
-De tiltak som viser seg å gi gode resultater, må oppmuntres og ikke hindres.
– Vi fra den kristne menighets side har mange gode resultater å vise til.
Her vil vi nevne det arbeidet som Evangeliesenteret har gjort i mange år, og også lokalt DreamCenter (tidligere Bergen Kontaktsenter) i Meland kommune og Rusomsorg Vest, Nappane/Tafjord (nappane.no).
Det finnes også andre rehabiliteringssentre utenom de kristne som viser resultater når det gjelder varig rusfrihet.

3. OPPRUSTE, IKKE NEDPRIORITERE DE KRISTNE SENTRA
For at mange flere skal kunne komme ut i rusfrihet og søke om det, er det viktig at de kristne rehabiliteringssentrene ikke lenger blir neglisjert og oversett i rusomsorgen i Bergen. Situasjonen nå er at de kristne sentrene i Bergensområdet – og Evangeliesenteret – ikke får økonomisk dekning fra NAV Bergen.
Hvordan kan myndighetene oppmuntre til og bidra til å gjøre kjent for rusmisbrukere å søke seg inn til disse stedene?

4. De kristne sentrene har på grunn av manglende offentlig støtte en svært trang økonomi. De kritiseres ofte for manglende faglige funksjoner. Med den støtte til sentrene også fra det offentlige som de fortjener, kan de opprustes slik at faglig kvalitet høynes.
Bilde_rus_nedtr
5. 5OPPRETTE MOTIVERINGSSENTER
Det trengs et motiveringssenter for 2-3 personer (over 2-3 dager) til å motivere rusmisbrukere som ønsker rusfrihet før de kommer inn på de kristne sentra.

6. OMSORG, FELLESSKAP OG KJÆRLIGHET I BEHANDLINGEN
Omsorg og kjærlighet er en meget viktig side i rehabiliteringen av rusavhengige, og det å bli sett og respektert. Faglig kompetanse er nødvendig og viktig, men det er omsorgen som ofte gjør utslaget.
I den kristne omsorgen er det også helheten med Ånd, sjel og legeme som står i fokus. Vi legger ikke skjul på at Jesus-faktoren med et nytt livsgrunnlag å stå på, er den viktigste grunnen til at mennesker kommer ut i et rusfritt liv på våre sentra.

7. ETTERVERNSBOLIGER MED TILSYN – OG DEN VIDERE OPPFØLGING
Et godt ettervern i rusomsorgen er helt nødvendig for at den enkelte person som er kommet ut av rus, kan forbli rusfri videre. Dette er derfor et viktig satsingsområde.
Fra menighetens side ønsker vi å opprette ettervernsboliger/-leiligheter med tilsyn
Oppfølging videre er også ofte nødvendig, så personen kan etablere gode vennskap og komme inn i positive miljøer.

8. Ettervern er også å få folk i arbeid, virksomhet og utdannelse. Vi tror at det gjøres et godt arbeid med dette fra det offentliges side. Dette må prioriteres videre, og arbeides med holdninger i forhold til arbeidsliv og arbeidsgivere. Mange med rusbakgrunn har rike resurser.

9. DE PÅRØRENDE KAN VÆRE EN NØKKEL
De pårørende er viktige samarbeidspartnere, ja, kan være nøkkelpersoner i rusomsorgen. De er ofte like slitne som de rusavhengige. De trenger støtte. Men de kan også bli gode medspillere.
Vi fra menighetens side ønsker å bidra til dette, sammen med andre, gjennom kontakt med og kurs for pårørende.

10. HOLDNINGSENDRING I BYEN
Vi trenger i samfunnet vårt en holdningsendring i forhold til de som sliter med rus, – og mennesker som er på vei ut av rus. De er mennesker som trenger kjærlighet, omsorg og respekt som alle andre. Nedlatenhet trenger de ikke.
Også i våre menigheter trenger vi et enda mer inkluderende fellesskap, som gjør at de føler seg respektert og velkomne.
Vi vil arbeide for å få en kontaktperson for rusområdet i hver menighet.

11. SAMARBEID MELLOM ALLE GODE KREFTER OG INSTANSER
I dette arbeidet med en plan for rusområdet trenger vi samarbeid mellom de mange forskjellige aktører og instanser om vi skal lykkes. Vi ber om at vi fra menigheten i byen blir gitt sjansen til å vise at arbeidet for at mange flere kan bli rusfri er fullt oppnåelig –i samarbeid med alle gode krefter.

Bergen, våren 2018

Vennlig hilsen

Kjell Sande Audun Hellemann
leder for Kafé Lazarus, pastor i Oppstandelseskirken,
utadrettet rusarbeid

BLI MED PÅ LØRDAGSBIBELSKOLEN!

Lagt ut av 2 Sep 2017 i Informasjon

BLI MED PÅ LØRDAGSBIBELSKOLEN (én lørdag hver måned fra sept. – juni)
Program og tider:
I høst: lørdagene 30. sept, 21. okt, 18. nov, 9. des.
Tid: kl. 11-13,45.
Sted: Bethel, Lille Øvregate 31.
Pris: kr. 200 pr. gang inkl. bevertning.
Lørdagsbibelskolen er et samarbeid mellom
Oppstandelskirken og World Mission
PÅMELDING TIL: Odny Roksvåg Hellemann, mob. 92485951

Det blir i tillegg kveldsmøter lørdag kl. 19 og søndag kl. 18 i Bethel/Gimle.
Plakat Bibelskole-page-001 (2)
Emner og stikkord for bibelskolen b
om bibel lærerne

FRILUFTSMØTE på Torgallmenningen 29. april!

Lagt ut av 12 Apr 2017 i Informasjon

FRILUFTSMØTE på Torgallmenningen 29. april!

Lørdag 29. april kl. 12 blir det FRILUFTSMØTE PÅ TORGALLMENNINGEN

Der blir det sang og musikk av de kjente gospelsangerne Sissi og Johannes Kringlebotten og Jonny og Angelina Chernyshev. Jonny og Remy Andre forteller sterke historier fra egne liv, og det blir tale av evangelist Nils E. Pettersen (World Mission).

Vi inviterer også folk til å komme på møte om kvelden, hvor de samme er med –fredag og lørdag kl. 19 i Bethel, Lille Øvregate 31, søndag kl. 18 i Gimle, Kong Oscarsgate 18, i 2.etg.

Det er Oppstandelseskirken, DreamCenter Bergen, Kafé Lazarus og World Mission som er sammen om dette.

Nedenfor er det lagt ut en innbydelseslapp som du kan laste ned og bruke til å innby andre -familie, naboer og mennesker du blir minnet på.

Innbydelseslapp: Lapp_Torg.allm5_

Innspurt innsamling til minibuss

Lagt ut av 21 Sep 2016 i Informasjon

Innspurt innsamling til minibuss

Oppstandelseskirken –sammen med Kafé Lazarus- har nå begynt innspurten av innsamlingen til en 9-seters bil (“minibuss”). Vi trenger en bil til oppsøkende virksomhet i rusmiljøet, til å hente folk til møter og samlinger, til turer m.m.
Innsamlingen foregår først og fremst på Oppstandelseskirken (https://www.facebook.com/Oppstandelses-kirken-203797309750434/?fref=ts) og Kafé Lazarus (https://www.facebook.com/Kafe-Lazarus-157360601024541/?fref=ts) sine sider på Facebook, men også på andre måter. Oppstandelseskirken blir stående som eier av bilen.
Kontonummer: 3633.38.08395 (Oppstandelseskirken, Minibuss)

Odny skriver dette om bakgrunnen for ønsket om en bil: Da Audun og jeg skulle gifte oss 8/11-13, fikk vi en idé fra Herren. 
Bryllupsgaven vår skulle ikke gå til oss selv, men til Guds rike. 
Tanken kom opp med å skaffe en 9-seters bil til å betjene rusmiljøet. Dette ble gjennomført og ca. 40.000 kom inn.
Dette var ikke nok til en bil og aksjonen fortsatte på FaceBook og kontakt med menigheter og enkeltpersoner.
Vi har nå fått inn nesten 200.000. Ennå mangler det noe, ca. 150 000. Derfor vil vi satse på å få de resterende midlene inn for
å få en bil som er driftssikker.

Vi oppfordrer alle til å være med å bidra, og til å gjøre innsamlingen kjent for andre –og for sponsorer som kan bidra.

I NYE LOKALER – OG LEDERSKIFTE

Lagt ut av 17 Jun 2016 i Informasjon

I NYE LOKALER – OG LEDERSKIFTE

Oppstandelseskirken flytter fra august over i nye lokaler, da Forum skal pusses opp – for 40 millioner.
Vi tror det er Gud som flytter oss til en enda mer sentral beliggenhet i byen! Vi skal ha søndagsmøtene våre i Gimle, Kong Oscarsgate 18, 2. etg. (Ervingen).

Vi får også et nærmere samarbeid med Bethel: De to siste torsdager hver måned får vi holde til i Bethel, Lille Øvregate 31 med Cellegruppe og Bønn og Lovsang, mens vi den første torsdag i måneden er vi private hjem..
Andre onsdag hver måned blir vi sammen med Bethel, vekselvis med felles bønnesamvær med dem, , vekselvis i Bønn for Bergen. Dette gleder vi oss til!

Vår utadrettede virksomhet i rusmiljøet gjennom Kafé Lazarus fortsetter som før! Det blir pause i juli. Vi starter opp igjen 12. august.

Steinar Valdersnes Steinaravslutter nå som ledende pastor i Oppstandelseskirken. Men samarbeidet med ham og Ingunn – og Rusomsorg Vest (Nappane) – fortsetter som før. Vi takker Steinar for tjenesten han har stått i som leder og inspirator – og ønsker Guds rike velsignelse over hans og Ingunns gjerning videre!
Audun Hellemann blir igjen ledende pastor.

LEDERSKIFTE I OPPSTANDELSESKIRKEN

Lagt ut av 11 Jun 2015 i Informasjon

LEDERSKIFTE I OPPSTANDELSESKIRKEN

Fra juni av er det lederskifte i Oppstandelseskirken. Da overtok Steinar Valdersnes som pastor. Vår tilsynsmann Rolf Helen Iversen innsatte Steinar og kona Ingunn som nytt ledende pastorpar. Steinar, som er leder for Nappane Mottak og Omsorgssenter, har vært med i i lederskapet siden Oppstandelseskirken ble startet i 2012. Da han ble forespurt om å ta over, kjente han et sterkt kall til å gå inn i denne tjenesten, og det er med forventning vi ser frem mot det Gud vil gjøre gjennom Oppstandelseskirken videre. Vær med å be for Ingunn og Steinar.

Samtidig med kallet jeg fikk til å starte Oppstandelseskirken, talte Gud også om å gi lederskapet over til andre. Og så skulle jeg gå inn i arbeidet med å starte Oppstandelseskirker ”mange steder”. Min kjære Odny og jeg ser nå frem til å gå i gang med dette. Men det er ikke noe vi kan gjøre alene. Her trengs det at mange er med og ber! Og vi ser også for oss at team fra Oppstandelseskirken/Nappane blir med oss der hvor det er aktuelt å starte opp andre steder.

Arne og Oddrunn slutter fra juni av som pastorpar. Vi takker dem for den engasjerte tjenesten de har hatt i Oppstandelseskirken, og ønsker dem Guds velsignelse videre! De vil nå spesielt arbeide videre med et DreamCenter i Bergen.

Audun

Menighetstur til Tafjord i påsken

Lagt ut av 26 Feb 2015 i Informasjon, Kirken

Menighetstur til Tafjord i påsken

Hei alle i Oppstandelseskirken og alle som vil være med!
Vi ønsker å ta en tur til Tafjord i påsken fra onsdag 1. april til påskedag, 5. april og besøke ettervernstedet som Nappane har i Tafjord.

Tafjord ligger på Sunnmøre nær Stranda. Det er et flott sted ved fjorden. Der er campinghytter til overnatting. Reisen tar ca. 7 timer, men er en flott naturopplevelse da vi reiser i Sogn/Fjorane – Sunnfjord – Nordfjord – og langs Geirangerfjorden.
Vi vil ha fellesskap og bevege oss ut i den fine naturen – evt. grille og finne på ting som er gøy.

Her er priser for overnatting:
Hytte m/full pensjon, voksen                     kr. 500 pr. natt
Hytte m/full pensjon, barn over 10 år    kr. 250 pr. natt
(Hytte består av 2 soverom – kjøkken – dusj/WC)

Leie av sengetøy + håndkle        kr. 100

Vi kjører med privatbiler og deler på utgifter. Håper du kan være med  Hyttene har 4 sengeplasser + evt. 1 plass i stuen.

Meld deg på til Odny, tlf. 92485951, epost: odny.j.woman@outlook.com

Møtene fortsetter

Lagt ut av 12 Jan 2015 i Informasjon

Møtene fortsetter

Møtene med Jørn Strand fortsetter helgen 27.02.-01.03. og 06.-08.03. Det har vært et sterkt Guds nærvær og stor åpenhet på møtene, og en forventning om hva Gud vil gjøre i byen vår og i landet. (Se tider under «Møter og samlinger».) Vær velkommen -og inviter andre med deg!

Jørn Strand i Forum

Lagt ut av 29 Des 2014 i Informasjon

Jørn Strand i Forum

9-11 januar 2015 får vi besøk av Jørn Strand.
Sted: Forum Danmarksplass
Fredag kl.19:00 – Nappane MO Senter deltar
Lørdag 19:00 – Bergen Kontakt Senter deltar
Søndag 18:00 – Nappane MO Senter deltar
Spre informasjon om disse arrangementene.
Jørn Strand var i ti år en tungt belastet rusmisbruker, men ble fullstendig løst og fri etter et kraftig møte med Gud. Han har skrevet mange sanger, og har etter hvert gitt ut fire CD plater. Den kanskje mest kjente av hans sanger er “Er det rart at jeg er glad”. I dag reiser han på full tid som sanger og evangelist, og sprer evangeliet på en humoristisk og forfriskende måte.