Oppstandelseskirken

Oppstandelseskirken er en evangelisk menighet og ønsker alle velkommen!
Den har et hjerte for dem som sliter med rus. Den vil gi menighetsfellesskap for dem som har vært på rehabilitering og deres nærmeste og vil være et redskap ut i rusmiljøet. Den vil være til hjelp og praktisk støtte.
Vi vil også være et menighetsfellesskap for alle som sliter og bærer tunge byrder på forskjellig måte.
Vi har et oppsøkende og kontaktskapende arbeid i rusmiljøet, blant annet gjennom Kafé Lazarus. Oppstandelseskirken er en del av Nappane Omsorgssenter.

Oppstandelseskirken ser seg selv som en del av hele Guds menighet i byen og ønsker å representere den inn i det miljøet der Oppstandelseskirken ser sitt spesielle kall og oppdrag. Vi har et felleskirkelig ståsted. Vi ønsker å samarbeide med alle gode krefter, kirkelige og andre, som ønsker å tjene det samme miljøet. Vi har nær kontakt med alle de kristne rehabiliteringssentra, lokalt og nasjonalt.

Oppstandelseskirken vil også være et menighetsfellesskap for alle som sliter og bærer tunge byrder på forskjellig måte.

Vi deler visjonen til hele menigheten i byen, som er kommet frem gjennom mange profetier de senere år: at Bergen er en vekkelsesby, og ut fra Bergen vil Gud bringe vekkelse til nasjonen, til Norden og Europa. Oppstandelseskirken vil være en vekkelsesmenighet.

Vi tror at Oppstandelseskirken har fått et spesielt kall i dette: å inspirere og bidra til at det startes mange Oppstandelseskirker i landet, Norden og Europa.