Velkommen til Søndagsmøter,
onsdagsamlinger og Kafé Lazarus
i Oppstandelseskirken 2018-19

 

November:
Søndag 11. Søndagsmøte kl.18. Tale: Leif Myntevik. Bønn kl. 17,15.
Fredag 16. Kafé Lazarus (Blå Kors lokalet, Engen) kl. 18.
Lørdag 17. Gatekirke kl. 12-14 på nedre Torgallmenning.
Lørdag 17. Møte kl. 19. «Revival fire – vekkelsens ild!» Nils Pettersen. Sted: Bethel, Lille Øvregate 31.
Søndag 18. Søndagsmøte kl.18. Søndagsmøte. Tale: Nils E. Pettersen. Bønn kl. 17,15
Fredag 23. Kafé Lazarus (Blå Kors lokalet, Engen) kl. 18.
Søndag 25. Søndagsmøte kl.18. Besøk fra Nappane. Tale: Steinar
Valdersnes. Bønn kl. 17,15.
Onsdag 28. Bønnevandring. Fremmøte: Utenfor Jernbanen kl. 18.
Fredag 30. Kafé Lazarus (Blå Kors lokalet, Engen) kl. 18.

Desember:
Søndag 2. Søndagsmøte kl.18. Helhet gjennom Kristus. Jorunn og Magne Bjørkhaug.
Onsdag 5. BØNN FOR BERGEN kl.18,30. Sted: IM-kirken,
Tertnes bedehus, Tertnesveien 105. Buss 3 og 30 kan kombineres.
Fredag 6. Kafé Lazarus (Blå Kors lokalet, Engen) kl. 18.
Lørdag 8. Gateevangelisering med gitar/bord ved Sundt kl. 12-14.
Søndag 9. Søndagsmøte kl.18. (OBS i 4.etg.!) Tale: Audun Hellemann. Bønn kl. 17,15
Onsdag 12. Cellegruppe kl. 19 hos Kristin E. Næss, Sikthaugen 10.
Fredag 14. Kafé Lazarus (Blå Kors lokalet, Engen) kl. 18.
Søndag 16. Søndagsmøte kl.18. Julemøte. Tale:Trond Taule. Påmelding.
Onsdag 19. Bønn kl. 19,30 sammen med Bethel, Lille Øvregate 31.

Januar:
Fredag 4. Kafé Lazarus (Blå Kors lokalet, Engen) kl. 18.
Søndag 6. Søndagsmøte kl.18. Tale: Audun Hellemann. Bønn kl. 17,15
Fredag 11. Kafé Lazarus (Blå Kors lokalet, Engen) kl. 18.
Lørdag 12. Gatekirke kl. 12-14 på nedre Torgallmenning?
Lørdag 12. Møte kl. 19. Nils Pettersen. Sted: Bethel, Lille Øvregate 31.
Søndag 13. Søndagsmøte kl.18. Tale: Nils E. Pettersen. Bønn kl. 17,15
Onsdag 16. Cellegruppe kl. 19 hos Alf og Tone Groven, Kirkegaten 43B.
Fredag 18. Kafé Lazarus (Blå Kors lokalet, Engen) kl. 18.
Søndag 20. Søndagsmøte kl.18. Tale: …….. Bønn kl. 17,15.

******
DET KAN SKJE FORANDRINGER I PROGRAMMET!

**
(Oppdatert 14.11.18)