LEDERSKIFTE I OPPSTANDELSESKIRKEN

Fra juni av er det lederskifte i Oppstandelseskirken. Da overtok Steinar Valdersnes som pastor. Vår tilsynsmann Rolf Helen Iversen innsatte Steinar og kona Ingunn som nytt ledende pastorpar. Steinar, som er leder for Nappane Mottak og Omsorgssenter, har vært med i i lederskapet siden Oppstandelseskirken ble startet i 2012. Da han ble forespurt om å ta over, kjente han et sterkt kall til å gå inn i denne tjenesten, og det er med forventning vi ser frem mot det Gud vil gjøre gjennom Oppstandelseskirken videre. Vær med å be for Ingunn og Steinar.

Samtidig med kallet jeg fikk til å starte Oppstandelseskirken, talte Gud også om å gi lederskapet over til andre. Og så skulle jeg gå inn i arbeidet med å starte Oppstandelseskirker ”mange steder”. Min kjære Odny og jeg ser nå frem til å gå i gang med dette. Men det er ikke noe vi kan gjøre alene. Her trengs det at mange er med og ber! Og vi ser også for oss at team fra Oppstandelseskirken/Nappane blir med oss der hvor det er aktuelt å starte opp andre steder.

Arne og Oddrunn slutter fra juni av som pastorpar. Vi takker dem for den engasjerte tjenesten de har hatt i Oppstandelseskirken, og ønsker dem Guds velsignelse videre! De vil nå spesielt arbeide videre med et DreamCenter i Bergen.

Audun