Innspurt innsamling til minibuss

Oppstandelseskirken –sammen med Kafé Lazarus- har nå begynt innspurten av innsamlingen til en 9-seters bil (“minibuss”). Vi trenger en bil til oppsøkende virksomhet i rusmiljøet, til å hente folk til møter og samlinger, til turer m.m.
Innsamlingen foregår først og fremst på Oppstandelseskirken (https://www.facebook.com/Oppstandelses-kirken-203797309750434/?fref=ts) og Kafé Lazarus (https://www.facebook.com/Kafe-Lazarus-157360601024541/?fref=ts) sine sider på Facebook, men også på andre måter. Oppstandelseskirken blir stående som eier av bilen.
Kontonummer: 3633.38.08395 (Oppstandelseskirken, Minibuss)

Odny skriver dette om bakgrunnen for ønsket om en bil: Da Audun og jeg skulle gifte oss 8/11-13, fikk vi en idé fra Herren. 
Bryllupsgaven vår skulle ikke gå til oss selv, men til Guds rike. 
Tanken kom opp med å skaffe en 9-seters bil til å betjene rusmiljøet. Dette ble gjennomført og ca. 40.000 kom inn.
Dette var ikke nok til en bil og aksjonen fortsatte på FaceBook og kontakt med menigheter og enkeltpersoner.
Vi har nå fått inn nesten 200.000. Ennå mangler det noe, ca. 150 000. Derfor vil vi satse på å få de resterende midlene inn for
å få en bil som er driftssikker.

Vi oppfordrer alle til å være med å bidra, og til å gjøre innsamlingen kjent for andre –og for sponsorer som kan bidra.