Vi ønsker å gi fellesskap og støtte for familie og pårørende av dem som sliter med rus. Vær velkommen i Oppstandelseskirken, og inviter andre med!

Vi arbeider med, om ikke lenge, å kunne ha samlinger og kursvirksomhet og å kunne gi praktisk støtte til familie og pårørende.